Soveltamisala

Näitä yleisiä palveluehtoja sovelletaan 9Lives Oy:n (jäljempänä ”Palveluntarjoaja”) tuottamiin rokotusta koskeviin palveluihin.

Sopimuksen syntyminen

Ellei kirjallisesti toisin ole sovittu, sopimus syntyy, kun asiakas tilaa rokotuksen ja vastaanottaa Palveluntarjoajalta tilausvahvistuksen. Asiakkaan henkilötiedot tallennetaan Palveluntarjoajan rekisteriin.

Maksuehto

Asiakas maksaa palvelun verkkomaksuna tai palvelutapahtuman yhteydessä.

Muut kuin itse maksavat asiakkaat

Mikäli kyseessä on työterveyshuoltoon kuuluva palvelu tai asiakas ei muulla perusteella maksa itse palvelua, asiakkaan on varmistettava maksujärjestely ajanvarauksen yhteydessä. Jos asiakkaan ilmoittama taho ei ole velvollinen maksamaan palvelua, vastaa asiakas maksusta.

Käytettävät rokotteet

TBE-rokote eli ”punkkirokote” antaa suojaa puutiaisten levittämää puutiaisaivotulehdusta vastaan. Rokotusohjelmassa noudatamme THL:n ohjeistusta.

Rekisteröinti

Asiakas täyttää henkilö- ja esitiedot rokotteen verkkokaupan oston yhteydessä. Kyselyssä arvioidaan ainoastaan rokotteeseen liittyviä asioita eikä oteta kantaa sairaanhoidon tarpeeseen.

Kela-korvaus

Rokotteet eivät ole Kela-korvattavia.

Palvelun laatu

Palvelun laatu ja hoitovirheet määritellään potilasvahinkolain mukaan. Verkkosivuilla ja muussa viestinnässä esitetty tieto on vain viitteellistä eikä ole osa sopimusta.

Rokotukset kirjataan palveluntarjoajan potilastietojärjestelmään ja tiedot siirtyvät Omakanta-palveluun. Asiakas vastaa itse rokotesarjan aikataulun noudattamisesta. Saadut rokotuskortit tulee itse säilyttää.

Vahingonkorvaus

Potilasvahingot käsitellään ja korvataan potilasvahinkolain mukaan. Muilta osin Palveluntarjoajan vastuu rajoittuu palvelusta maksettuun hintaan. Välillisiä vahinkoja ei korvata.

Ylivoimainen este

Palveluntarjoaja ei vastaa viivästyksistä tai muista velvoitteiden rikkomisista, jotka aiheutuvat Palveluntarjoajasta riippumattomasta syystä. Palveluntarjoajasta riippumattomaksi syyksi katsotaan lakko tai muu työtaistelutoimenpide, vastaanottavan ammattihenkilön sairastuminen, keskeytys sähkönjakelussa, tietoliikenneyhteyksissä taikka tietojärjestelmien toiminnassa, tulipalo, julkisoikeudellinen toimenpide tai muu sellainen syy, jota Palveluntarjoaja ei olisi kohtuudella voinut ennakoida tai välttää.